Kon­takt

Nasze dane

Fun­da­cja Tym Bar­dziej
ul. Jana Dłu­go­sza 21
35–056 Rze­szów

KRS: 0000841814
REGON: 386080110
NIP: 8151808224 

Kon­to bankowe:

PKO Bank Pol­ski 94 1020 4391 0000 6002 0202 1681